پویا صنعت با مدیریت:زاهدی

آدرس : اصفهان خیابان دکتر بهشتی (شاهپورقدیم)کوچه نگارستان -۱۷
پلاک ۶۴

شماره تلفن ۳۲۳۶۰۷۵۹-۰۳۱
همراه :۰۹۱۳۴۱۱۷۹۰۱

09376203334

به ما ایمیل بزنید

pooyasanat.rubber@gmail.com